Το grammaline δεν παίρνει θέση και δεν ταυτίζεται με την πολιτική άποψη των άρθρων που αναδημοσιεύονται. Δημοσιεύονται όλα για την δική σας ενημέρωση.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Συνεχείς δικαιώσεις δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων, τα εξής : ...
1. Την ανάδειξη και προβολή των ζητημάτων που σχετίζονται με τον δανεισμό Ελλήνων Πολιτών σε Ελβετικό Φράγκο - είτε κατά τη σύναψη δανειακής σύμβασης, είτε κατόπιν μετατροπής του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου από Ευρώ σε Ελβετικό Φράγκο.
2. Τον συντονισμό της δράσης όλων των δανειοληπτών για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.
3. Την ανάπτυξη προτάσεων για τη δίκαιη αποζημίωση και διαχείριση ζημιών που έχει προκύψει από την μεγάλη αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ προς Ελβετικό Φράγκο. 
4. τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλο φορέα για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων ή άλλων συμφωνιών.
5. Την ανάπτυξη και προάσπιση της ιδέας του εσωτερικού δανεισμού με την προβολή των ωφελειών τόσο για τους πολίτες όσο και για το κράτος.
6. Την αναζήτηση επιστημονικών και νομικών συμβουλών και ειδικών δικηγόρων - νομικών, οικονομολόγων και εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το δανεισμό σε ελβετικό φράγκο.
7. Την προάσπιση των συμφερόντων των μελών και την προστασία τους
8. Την αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρησή τους.
9. Την παροχή συμβουλών, βοήθειας και την αποκατάσταση ζημιών των δανειοληπτών από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
10. Οποιοσδήποτε άλλος συναφής σκοπός

Για οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφορία απευθυνθείτε απ' ευθείας στο Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: